Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii projektowania i wytwarzania spersonalizowanych implantów ortopedycznych- implantów kości udowej. Pod pojęciem projektowania należy rozumieć zarówno dopasowanie implantu do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, najlepsze rozwiązanie trwałego mocowania implantu oraz instrumentarium niezbędnego dla właściwego przeprowadzenia implantacji, jak i prace związane z badaniami wytrzymałościowymi projektowanych implantów i ich połączenia z tkanką kostną. Technologia projektowania musi brać pod uwagę również możliwości technologii wytwarzania implantu technikami przyrostowymi (druk 3D), technikami ubytkowymi (obrabiarki numeryczne CNC) oraz metodami hybrydowymi jak i dobór odpowiednich protez stawów kolanowych i protez stóp uwzględniając stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Zalety rozwiązania

  • Zastąpienie mocowania protezy wykorzystującego indywidualnie dopasowany lej silikonowy  bezpośrednim mocowaniem protezy do kości udowej z wykorzystaniem implantu;
  • Bezpośrednie przenoszenie obciążenia z kości udowej na protezę z pominięciem tkanek miękkich i leja silikonowego co pozwala na polepszenie funkcjonalności chodzenia po amputacji kończyny ;
  • Możliwość łatwego zdejmowania i zakładania protez stawu kolanowego;
  • Poprawa jakości i stylu życia po amputacji kończyny.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17-00 zawarta 29 czerwca 2018.

Kontakt

Biuro Projektu

POLITECHNIKA ŁÓDZKA,

Instytut Inżynierii Materiałowej,

ul. Stefanowskiego 1/15,

90-924 Łódź

budynek A18,

Tel: +48 42 631 30 30, 631 30 33